Nda Zalwa Ndi Nje feat. Umhle mtakwethu ungazijongeli phantsi ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazenyezi, ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe ,bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili , ndazalwa ndinje mna andiziboni ndi rongo x3 , ndazalwa ndinje mna ,ndazalwa ndinje MNA x5 nzwakazi ndini egqwesileyo uyintombi enomkhitha ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazinyanzi , ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe , bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili ,ndazalwa ndinje MNA andiziboni ndi rongo ,vuka kaloku nkosaza intyantyambo ziqhakrazile elizweni , amazinyo akho amhlophe qhwa njengeghusha echetyiweyo ,vuka kaloku vukuthu lami nzwazi ndini egqwesileyo ligalelekile ixesha lokuntyiloza kwakho. Nontuthu Lyrics Umhle mtakwethu ungazijongeli phantsi ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazenyezi, ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe ,bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili , ndazalwa ndinje mna andiziboni ndi rongo x3 , ndazalwa ndinje mna ,ndazalwa ndinje MNA x5 nzwakazi ndini egqwesileyo uyintombi enomkhitha ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazinyanzi , ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe , bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili ,ndazalwa ndinje MNA andiziboni ndi rongo ,vuka kaloku nkosaza intyantyambo ziqhakrazile elizweni , amazinyo akho amhlophe qhwa njengeghusha echetyiweyo ,vuka kaloku vukuthu lami nzwazi ndini egqwesileyo ligalelekile ixesha lokuntyiloza kwakho. Library Artists Billboard Contributes. Download Font Style Embed.

  EMMA DAUMAS EFFETS SECONDAIRES FREE DOWNLOAD

nontuthu ndazalwa ndi nje

Uploader: Vijinn
Date Added: 22 February 2015
File Size: 60.25 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 6658
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Nontuthu Xtetiqsoul Umhle mtakwethu ungazijongeli phantsi ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazenyezi, ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe ,bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambilindazalwa ndinje mna andiziboni ndi rongo x3ndazalwa ndinje mna ,ndazalwa ndinje MNA x5 nzwakazi ndini egqwesileyo uyintombi enomkhitha ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazinyanziubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphebazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili ,ndazalwa ndinje MNA andiziboni ndi rongo ,vuka kaloku nkosaza intyantyambo ziqhakrazile elizweniamazinyo akho amhlophe qhwa njengeghusha echetyiweyo ,vuka kaloku vukuthu lami nzwazi ndini egqwesileyo ligalelekile ixesha lokuntyiloza kwakhoLyrics provided by TANCODE https: Nda Zalwa Ndi Nje feat.

Nontuthu Lyrics Umhle mtakwethu ungazijongeli phantsi ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazenyezi, ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe ,bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambilindazalwa ndinje mna andiziboni ndi rongo x3ndazalwa ndinje mna ,ndazalwa ndinje MNA x5 nzwakazi ndini egqwesileyo uyintombi enomkhitha ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazinyanziubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphebazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili ,ndazalwa ndinje MNA andiziboni ndi rongo ,vuka kaloku nkosaza intyantyambo ziqhakrazile elizweniamazinyo akho amhlophe qhwa njengeghusha echetyiweyo ,vuka kaloku vukuthu lami nzwazi ndini egqwesileyo ligalelekile ixesha lokuntyiloza kwakho.

  JAWIWOOD DOWNLOAD FREE

nontuthu ndazalwa ndi nje

More lyrics by Xtetiqsoul. Download Font Style Embed.

nontuthu ndazalwa ndi nje

Umhle mtakwethu ungazijongeli phantsi ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazenyezi, ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphe ,bazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambilindazalwa ndinje mna ndazalea ndi rongo x3ndazalwa ndinje mna ,ndazalwa ndinje MNA x5 nzwakazi ndini egqwesileyo uyintombi enomkhitha ,umhle okwelanga liphuma ekuseni ungazinyanziubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo ndithi zihloniphebazokujongela phantsi ungabavumeli thathintolo zakho ujonge phambili ,ndazalwa ndinje MNA andiziboni ndi rongo ,vuka kaloku nkosaza intyantyambo ziqhakrazile elizweniamazinyo akho amhlophe qhwa njengeghusha echetyiweyo ,vuka kaloku vukuthu lami nzwazi ndini egqwesileyo ligalelekile ixesha lokuntyiloza kwakho.

Any question please email to: Library Artists Billboard Contributes.